*Etusivu *Yhteystiedot *Henkilökunta *Laatu *Referenssejä
Laatu » Laadunvarmistus


Toimintakyky
Laadunvarmistus
***Laadunvarmistus***
Varmistus tehdään suunnittelukatselmuksena, jossa suunnittelija tarkistaa ja toteaa, ovatko laaditut suunnitelma ja asiakirjat valmiit hyväksymistä varten.


Tarkistaminen käsittää seuraavat pääkohdat:

* vastaavatko suunnitelmat annettuja tavoitteita
* ovatko eri suunnittelualojen laatimat suunnitelmat yhteensopivat
* ovatko suunnitelmat riittävät rakennushankkeen toteuttamiseksi

Vastaavuus todetaan seuraavien tavoitteiden osalta:

* hankkeen laajuustiedot
* toiminnalliset tavoitteet
* kustannustavoite
* tekniset järjestelmät
* arkkitehtoniset tavoitteet
* suunnitelmat vastaavat suunnittelutavoitteita
* suunnitelmat synkronoitu muiden suunnittelualojen kanssa
* suunnitelma vastaa ulkoasultaan vaatimuksia
* laskelmien tarkistus ja dokumentointi
KUMMELIGROUP.fi